Latvia - Riga

IT biznesa analītiķis

Full-time - Engineering
DARBA PIENĀKUMI
·        Piedalīties liela, valsts nozīmes, projekta realizācijā
·        Strādāt ciešā sadarbībā ar klientu, izzinot, aprakstot un saskaņojot biznesa prasības programmatūras izstrādei
·        Pārstāvēt klienta intereses mūsu programmatūras ražošanas komandā kā produkta īpašnieks (Product Owner)
·        Biznesa procesu modelēšana un automatizēšana
·        Lietotājstāstu (User Stories) sagatavošana

PRASĪBAS
·        Vispārīga izpratne par informācijas sistēmu arhitektūru, to ieviešanas un ekspluatācijas procesiem un metodēm
·        Pieredze projektu realizācijā un ieviešanā, kur veikta biznesa procesu analīze un prasību definēšana
·        Augstākā izglītība
·        Labas valsts valodas zināšanas

Kā papildus priekšrocību uzskatīsim:
·        Augstākā izglītība datorzinībās ar specializāciju sistēmanalīzē vai CBAP vai līdzvērtīgu sertifikāciju
·        Profesionāla biznesa vai sistēmu analīzes pieredze projektos, kuros tiek nodrošināta nodokļu, muitas vai tiem pielīdzināmu maksājumu administrēšana, realizācija