Latvia - Riga

PL-SQL Developer

Full-time - Engineering
MĒS PIEDĀVĀJAM
- Piedalīties liela, tehnoloģiski izaicinoša valsts nozīmes projekta realizācijā
- Darbu profesionālā projekta komandā, izmantojot Oracle Database tehnoloģijas un sekojot Agile Scrum labajai praksei
- Relāciju datubāzes dizainēšanu
- Datu atlases skatu, procedūru un funkciju izstrādi, darbu ar pakotnēm
- SQL vaicājumu analīzi un optimizāciju, vienībtestu izstrādi

MĒS SAGAIDĀM
- Oracle PL/SQL zināšanas un pieredzi
- Vēlmi mācīties, komunikācijas un sadarbības prasmes

PAR PRIEKŠROCĪBU UZSKATĪSIM:
Oracle PL/SQL Developer Certified Associate vai Oracle Advanced PL/SQL Developer Certified Professional sertifikātu

Pozīcijai paredzētais bruto atalgojums no 1500 - 3000 eiro par pilna laika slodzi. Nosakot galīgo atalgojuma līmeni vērā tiks ņemtas kandidāta zināšanas un pieredze.