Latvia - Riga

Test Specialist

Full-time - Engineering

MĒS PIEDĀVĀJAM:
 • Darbu profesionālā projekta komandā pie testa plānu veidošanas un uzturēšanas
 • Nodrošināt tehnisko atbalstu un piedalīties jaunu risinājumu izstrādē - Unit testing, Integration testing, Acceptance testing, regression testing, sekojot Agile Scrum labajai praksei
 • Veikt manuālos un automatizētos testus
 • Piedalīties sprintu plānošanā – apkopot informāciju par prasībām un iekļaut to testa plānos
MĒS SAGAIDĀM:
 • Vismaz 1 gada pieredzi manuālajā testēšanā
 • Pieredzi darbā ar Versiju kontroles sistēmām – GIT, Subversion
 • Iemaņas darbā ar SQL un relāciju datu bāzēm
 • Pamatzināšanas web tehnoloģijās - HTML/CSS/XML/JS 
 • Teicamas latviešu valodas un labas angļu valodas zināšanas
Par priekšrocību uzskatīsim:
 • Pieredzi automatizēto testu veikšanā, izmantojot Selenium Webdriver
 • REST API testēšanas pieredzi